KONTAKT:

Adresa: Slabce 120, PSČ 270 41, okr. Rakovník
Telefon: 601 584 812
Vedoucí učitelka MŠ: Eva Hejduková
Učitelka MŠ: Simona Paterová
Uklízečka MŠ: Drahoslava Solarová


 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola ve Slabcích je jednotřídní s celodenním provozem
Patří pod Základní školu ve Slabcích a zřizovatelem je Obecní úřad Slabce

MŠ se nachází v samostatné budově na okraji vesnice společně se školní jídelnou. Má 1 velkou třídu, umývárnu, šatnu, menší chodbu a 3 kabinety. Vedle MŠ je školní zahrada, která je dostatečně velká a dobře vybavená herními prvky.

V současné době do MŠ dochází děti jak ze Slabec, tak i z okolních spádových vesnic – z Modřejovic, Svinařova, Novosedel, Hracholusk, Hřebečníků a Skryjí. Maximální kapacita MŠ je 25 dětí.

Naše MŠ si klade za hlavní cíl dobré vztahy mezi dětmi, vytváření a povzbuzování sociálních interakci dítěte, spolupodílení se a spolupráci. 

Učitelky – Eva Hejduková a Simona Paterová, si vypracovaly svůj vzdělávací školní program, který nazvaly „Spolu je nám dobře na světě“.


 

OBLASTI VÝCHOVY:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a společnost
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a svět
  • Dítě a jeho psychika

Tyto oblasti jsou rozpracovány v tematickém plánu, který je zaměřen na jednotlivá roční období a hlavní svátky v roce. V každém měsíci si učitelky zvolily hlavní téma, které si dále rozpracovaly.

Např.:  Říjen

1. týden: Co přinášíš podzime? – co se děje v přírodě, co dělají zvířata, ptáci
2. týden: Ovoce a zelenina – co je zdravé, co jíme?
3. týden: Stromy, keře a jejich plody na podzim
4. týden: Malířův týden – práce s přírodninami, poznávání různých druhů výtvarných technik.

V průběhu celého roku učitelky dbají, aby poměr spontánních a řízených činností v denním programu byl vyvážený a snaží se neustále při plánování vycházet z potřeb a zájmů dětí.