Kroniky slabecké školy z let 1887–1919, 1920–1942, 1974–2002, 2003–2007

V letošním roce je tomu 123 let (rok 2007) od doby, kdy dne 28.srpna 1887 byla dle tehdejších zvyků vysvěcena budova školy ve Slabcích a kdy v ní bylo dne 1. září 1887 zahájeno vyučování. Jedná se o nejstarší část dnešního komplexu budov, tedy o budovu, která přiléhá k hlavní silnici vedoucí Slabcemi. Část této budovy směrem ke kostelu byla přistavěna v roce 1937 a nové školní křídlo do slabeckého parku směrem k zámku bylo uvedeno do provozu 1.září 1989.

Do slabecké školy tehdy v roce 1887 chodilo 367 dětí rozdělených do pěti tříd. Pro představu – dnes máme v naší devítitřídní základní škole kolem 70–80 dětí a kapacita školy po všech uvedených přístavbách dle dnešních normativů je 200 dětí.

Nyní si uvedeme některé důležité okamžiky z historie Základní školy.

 • Ve školním roce 1888/1889 nastoupil na slabeckou školu namísto podučitele pana Františka Nováka, jako zatímní podučitel pan František Spurný. 
 • Ve školním roce 1899–1900 byla nově zvolena místní školní rada. 
 • Školní rok v prvním roce světové války začal kupodivu i přes značnou absenci učitelů následkem mobilizace 16.září 1914. Poprvé se mezi učiteli objevuje jméno Jan Ryska. 
 • Aby byl prý důstojně ukončen školní rok 1916, bylo dne 14.července 1916 konáno zdejší slabeckou školou vojenské cvičení.
 • Zajímavá je historie vzniku měšťanské školy ve Slabcích. O zřízení měšťanky, jak se tehdy říkalo, žádala místní školní rada již v roce 1910. Ale úřední trvalo skoro 10 let a po různých intervencích byla měšťanská škola ve Slabcích otevřena 1.prosince 1919.
 • První ředitel měšťanky pan Karel Chrz.
 • Dne 19.června 1922 byla ve Slabcích zřízena živnostenská pokračovací škola.
 • Ve školních kronikách se dočteme i o zřízení pravidelné autobusové dopravy Slabce – Rakovník.
 • Dnem 1.listopadu 1923 byla na škole také zřízena lidová hospodářská škola a zřízeny byly také odbočky Československého červeného kříže.
 • Od 1.listopadu 1926 byla nová úprava vyučovacích hodin. Vyučovalo se ráno od 8,30 hod. do 12,05 hod.
 • V tomtéž roce 1926 byla část školní zahrádky při školní budově propůjčena obci a byl na ní postaven pomník padlým ve světové válce.
 • Pravidelné vyučování trpělo ve školním roce 1928/1929 poruchami.
 • Dne 1.července 1931 nastoupil nový ředitel Josef Zeman.
 • Dne 24.ledna 1932 bylo založeno rodičovské sdružení.
 • Škola od 1.září 1938 byla vyhlášena jako újezdní.
 • Ve školním roce 1938/1939 byla mobilizace, a tak byli záložní důstojníci – učitelé povoláni ke zvláštnímu vojenskému cvičení.
 • Proslovem o kostnickém mučedníku M. J. Husovi a zapěním české národní hymny byl zakončen školní rok 24.června 1939.
 • Školní obvod slabecké školy zaujímal v roce 1941 následující obce: Slabce, Skupou, Újezdec, Novosedly, Modřejovice, Svinařov, Kostelík, Panoší Újezd, Tytry, Skřivaň, Hracholusky, Hřebečníky, Týřovice, Rousínov, Krakovec s osadou Zhoř (až na Krakovec odpovídá i současné spádovosti).
 • Ve školním roce 1941/1942 byl ve všech třídách zvýšen počet hodin výuky německého jazyka.
 • Od 1.září 1941 byl jmenován zatímním ředitelem obecné a hlavní školy ve Slabcích dosavadní zastupující ředitel Emanuel Ryska.
 • V letech 1974–1988 se pohyboval počet žáků na slabecké škole od 127 do 202.
 • Po stavební stránce bylo v tomto období nejdůležitější otevření nové přístavby základní školy, ke kterému došlo 1.9.1989.
 • Ve školním roce 1990/1991 byl ředitelem jmenován Jan Morda.

Nyní už k historii zcela nedávné…

Od počátku školního roku 1991 až do dnešních dnů začal počet žáků ve škole klesat. Přitom škola je dostatečně prostorově a technicky vybavena. Do 31.1.1997 byl ředitelem Jan Morda, od 11.2.1997 Miroslav Truxa.   K 1.9.2000 se stala ředitelkou školy Helena Spurná, od 1.8.2005 je ředitelem Jan Hůla. Ve školním roce 2005/2006 přešla Mateřská škola pod právní subjekt Základní a mateřská škola Slabce. 

Když pomýšlíme na závěrečná slova těchto výpisků za školních kronik od roku 1887 do roku 2007, nejpatřičnější nám připadají věty vůbec první Kroniky školy slabecké:

„Ptej se na dny staré, které byly před tebou“

„Nepohrdej vypravováním starších moudrých a v příslovích jejich se ubírej, od nich zajisté naučíš se rozumu a dávati odpovědi v čas potřeby.“

 Sepsáno podle výtahu ze školních kronik z let 1887–2007 (zpracováno podle Ing. F. Celby)