Výdejní doba

 

Výše stravného

  • výše stravného je určena předpisem ředitele škol v těchto základních kategoriích:

Placení stravného

  • Stravné se platí zpětně za již uplynulý měsíc, v rozsahu odebraných jídel na základě přihlášky ke stravování. 
  • Stravné se platí hotově v kanceláři ŠJ, a to vždy nejpozději do 5.kalendářního dne v novém měsíci za měsíc uplynulý. 
  • Stravné je možné platit od 7.00 do 14.00 v kanceláři ŠJ.

 

Přihlášky ke stravování

  • Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7.00 do 14.00 hod., nebo je možné je poslat na patřičném formuláři po žákovi do ŠJ.

 

Odhlášky ze stravování

  • Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 601 520 841 každý pracovní den v době od 6.00 hodin do 14.00 hodin, nejpozději však do 8.00 hodin je nutné odhlásit oběd pro daný den.  
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

  • V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. 
  • O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce ve školní jídelně.