Naším hlavním cílem je uspokojovat obecné lidské potřeby dítěte – především podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou, potřebu bezpečí, stálosti a spolehlivosti a potřebu někam patřit. Na toto navazuje další důležitý cíl – rozvíjet osobnost samostatného a sebevědomého dítěte, které bude schopné spolupracovat a komunikovat s ostatními dětmi a dospělými. 

Vzdělání se bude uskutečňovat ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, ale i ve spolupráci s rodinou. Tímto se budeme snažit přispívat v naší škole k atmosféře pohody, což nám usnadní řešení problémů a překonávání překážek. 

V naší škole máme výborné klima, snažíme se co nejvíce o vytváření pozitivních vztahů, přátelství mezi dětmi i námi dospělými.

Toto budeme uskutečňovat prostřednictvím těchto činností:

 • pohybové a psychomotorické hry
 • tvořivé hry využívající různých forem výtvarných, hudebních a dramatických činností
 • společenské a stolní hry
 • spontánní hra
 • tvořivá hra s přírodním materiálem ve třídě i v přírodě
 • práce s knihou a encyklopedií

a těchto metod:

 • pozorování
 • rozhovory
 • komunitní kruh
 • portfolio
 • prožitkové učení
 • spontánní hrou přecházet k řízeným činnostem
 • využití vzniklých situací během dne
 • skupinové a individuální činnosti