Na základě ustanovení Školního řádu bod VIII. odstavec 33), rozhodl ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce o ustanovení  Výchovné komise při ZŠ a MŠ Slabce s účinností od 3.4.2023.


Nabídka práce

Ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce nabízí volná pracovní místa na pozici :

učitel/ka základní školy se specializací matematika/ fyzika a učitel/ka základní školy se
specializací Aj.

Dále pedagogy se specializací Z, D, Oar, Inf, Ch.
Kvalifikační předpoklady: nejlépe ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání zaměřené na
přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy, případně
střední všeobecné či odborné, zakončené maturitní zkouškou a ochotou učit se novým
věcem a doplněním vzdělání dle zákona o pedagogických zaměstnancích.

Nástup 8/2023. Kontakt: zsslabce@seznam.cz, tel.313550143, 728747416.


Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník

Slabce 42, 270 41, tel. 313550143, e-mail: zsslabce@seznam.cz, web: zsslabce.cz, datová schránka: utb6fy9

  

Ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce vypisuje „ Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání a k přijetí do 1.ročníku ZŠ.( Lex Ukrajina školství č.67/2022 Sb.)

Termín: 6.6.2022 – 8.7.2022 ( dle domluvy)

Informace na tel:  313 550 143, 728 747 416, případné dotazy na : zsslabce@seznam.cz

Ve Slabcích dne 3.6.2022                                                 Mgr. Jan Hůla ředitel školy


Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník

Slabce 42    270 41     tel.313550143

                                                                            Ve Slabcích dne 1.6.2022

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že podle § 3 odst. 1 vyhlášky č.43/2006, ve znění pozdějších předpisů, bude provoz naší mateřské školy  přerušen v období od 1.7. do 19.8.2022. Provoz bude zahájen v pondělí 22.8.2022.

Toto přerušení provozu je nutné z provozních a personálních důvodů a zároveň z důvodů celkové sanace školní jídelny.

Doufám, že nás pochopíte a zachováte i nadále naší školce svoji přízeň.

 S pozdravem                                                                             

    Mgr. Jan Hůla
ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce
              


Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník
Slabce 42 tel. 313550143  270 41 Slabce
e-mail: zsslabce@seznam.cz datová schránka: utb6fy9  mobil: 728 747416

Zápis dětí do mateřské školy v ZŠ a MŠ Slabce

pro školní rok 2022/23


Vážení rodiče,
zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2022/23 proběhne ve dnech

9. a 10.5.2022 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Vzhledem ke zkušenostem z minulých zápisů se nám osvědčilo objednávání na konkrétní den a čas. Tímto bychom vás rádi požádali, pokud to bude možné, o kontaktování p.uč.Štillerové ( tel. 601584812, 731974416) a objednání Vás a vašeho dítěte na určitý čas.
Domníváme se, že tento způsob bude pro všechny zúčastněné komfortnější a vstřícnější, než delší čekání.

Doporučujeme tedy následující postup:
Zákonný zástupce s dítětem dorazí do naší MŠ v termínech 9.5. – 10.5.2022 na základě telefonické předběžné domluvy s p.uč.Štillerovou (tel. 601584812, 731974416) a proběhne vlastní proces zápisu. Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou.
S sebou je nutné vzít: rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

Věřím, že i v této poměrně náročné době najdeme společně správnou cestu, jak začlenit Vaše děti do naší mateřské školy a doufám, že naší školce i nadále zachováte přízeň.

Ve Slabcích dne 7.3.2022                                 

Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce


Ve Slabcích dne 20.2.2022

Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník

Slabce 42, 270 41, tel. 313550143, e-mail: zsslabce@seznam.cz, web: zsslabce.cz, datová schránka: utb6fy9 

 

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ a MŠ Slabce

Dne 5.4.2022 proběhne v naší škole zápis žáků do 1.ročníku ve školním roce 2022/2023.  

Zápis se bude týkat dětí narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016. Zápis proběhne v ředitelně školy od 8.30 do 15.30 hod.
S sebou je nutné vzít rodný list dítěte.

Naše škola Vám nabízí:

 • vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Škola základ života“
 • návaznost předškolního a školního vzdělávání v místě bydliště
 • školu rodinného typu
 • zkušený a kvalifikovaný tým pedagogů
 • ranní družinu (od 6.45 hod.) a odpolední (do 15.30 hod.)
 • možnost žáků bezplatně využívat internet, možnost zapůjčení ICT zařízení, účast v projektu „Ovoce do škol“
 • možnost seberealizace v různých volnočasových aktivitách (náprava poruch učení, doučování, dramatický kroužek, angličtina pro nejmenší, matematická gramotnost, sborový zpěv atd.)
 • mnoho akcí pořádaných během školního roku např. návštěvy divadel, dopravní hřiště, okresní vědomostní, sportovní a výtvarné soutěže, plavecký výcvik, představení dramatického kroužku a sboru atd. 
 • každoroční pořádání Dne dětí, poznávacích akcí, výletů a exkurzí
 • individuální přístup k žákům, díky nízkým počtům žáků ve třídách
 • poradu a pomoc výchovného poradce
 • individuální přístup k žákům s poruchami učení, nápravy poruch učení, individuální učební plán
 • využití výpočetní a didaktické techniky ve výuce
 • a mnoho dalších pozitivních důvodů proč být žákem naší školy!

Vzhledem k tomu, že si plně uvědomujeme vaši vytíženost, nabízíme pevné objednání na určitý čas zápisu.
Zároveň prohlídku naší školy po předešlé domluvě.

Vše po telefonické dohodě na tel. 313550143, 728747416, případně na e mail: zsslabce@seznam.cz.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na tel. 313550143, 728747416, případně na e mail: zsslabce@seznam.cz. Zároveň doporučujeme sledovat naše webové stránky zsslabce.cz

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky i s rodiči !!!

                                                                                                                        Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce


Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník
Slabce 42 270 41 tel.313550143

Ve Slabcích dne 29.9.2021

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že podle § 3 odst. 1 vyhlášky č.43/2006, ve znění pozdějších předpisů, bude provoz naší mateřské školy přerušen v období od 20.12.2021 do 2.1.2022. Provoz bude zahájen v pondělí 3.1.2022.
Toto přerušení provozu je nutné z provozních a personálních důvodů a zároveň z důvodů celkové sanace školní jídelny.
Doufám, že nás pochopíte a zachováte i nadále naší školce svoji přízeň.

S pozdravem

Mgr. Jan Hůla
ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce