Vzdělávání probíhá v naší mateřské škole neustále během celého dne. Prolíná všemi činnostmi, které s dětmi provádíme, ať plánovanými nebo přirozenými, které se v průběhu dne vyskytnou. Co nejvíce využíváme těchto přirozených situací. 

Při práci s dětmi se snažíme uplatňovat co nejvíce tyto metody: 

 • komunitní kruh
 • rozhovory
 • pozorování
 • smyslové vnímání
 • prožitkové učení. 

Učení dětí probíhá ve skupinách a také individuálně (při ranních a odpoledních hrách).

Nejraději uplatňujeme tyto formy práce s dětmi: 

 • pohybové hry
 • dramatizace pohádek
 • zpěv a tanec
 • hry s maňásky a javajkami
 • výtvarné tvoření.

Také se během roku zúčastňujeme mnoha kulturních představení, jezdíme s dětmi na výlet, pořádáme pěší výlety do okolí Slabec a besídky pro rodiče a přátele naší školky.

Pravidelně v naší školce probíhají tyto činnosti a oslavy:

 • oslava svátků a narozenin dětí i učitelek
 • oslava svátku sv. Mikuláše 
 • pečení perníčků před Vánocemi a společné zdobení s rodiči dětí
 • advent (tradice, zvyky, koledy, setkání s rodiči na besídce)
 • zimní karneval (výroba masek, balení drobných dárků, tanec a tombola)
 • vítání jara (pečení perníčků, malování vajíček, setí obilí, besídka s rodiči)
 • oslava dne dětí (cesta za pokladem, soutěže na hřišti se staršími dětmi ze ZŠ)
 • dětský den (soutěže a hry na, hřišti společně s rodiči, prarodiči a sourozenci dětí)
 • výlety (různé výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí)
 • loučení s nejstaršími dětmi (v obřadní síni na zámku, dárky, květiny)