Návrat žáků do lavic – testování, hygienická pravidla apod.

PODMÍNKY PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
-nadále platí zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou nebo respirátorem (pouze ve společných prostorách školy – chodby, wc, atd.)
-nelze mít ve školském zařízení jinou alternativu (látková rouška, nákrčník apod.)
-žáci musí dodržovat hygienická nařízení – roušky, desinfekce, větrání tříd, sdružování se pouze ve třídě apod.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
-testování proběhne 1.9. (u prvňáčků až 2.9.), 6.9. a 9.9.
-pokud bude žák v testovací den chybět, bude otestován po příchodu do školy
-testování bude probíhat AG testy Genrui – odkaz na instruktážní video zde: 

 

Testovat se nemusí:
-žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – nutné potvrzení od lékaře!
-žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě nutné potvrzení!
-žáci, kteří jsou očkováni a mají nejméně po 14 dnech od druhé dávky vakcíny – opět musí doložit potvrzení o očkování!

 

Odmítnutí testování/ nošení roušky, respirátoru:
-pokud zákonný zástupce žáka/ žák odmítne testování, musí žák po celou dobu ve školním zařízení nosit ochranu dýchacích test, stravovat se minimálně 1,5 metru od ostatních apod.
-pokud zákonný zástupce/ žák odmítne testování i nošení ochrany dýchacích cest –  v takovém případě škola nemůže umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání 

  
Roušky či respirátor nemusí nosit:
-osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
-osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován