Přerušení provozu v MŠ od 20.12.2021 – 2.1.2022

Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník
Slabce 42 270 41, tel.313550143

Ve Slabcích dne 29.9.2021

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že podle § 3 odst. 1 vyhlášky č.43/2006, ve znění pozdějších předpisů, bude provoz naší mateřské školy přerušen v období od 20.12.2021 do 2.1.2022. Provoz bude zahájen v pondělí 3.1.2022.
Toto přerušení provozu je nutné z provozních a personálních důvodů a zároveň z důvodů celkové sanace školní jídelny.
Doufám, že nás pochopíte a zachováte i nadále naší školce svoji přízeň.

S pozdravem

Mgr. Jan Hůla
ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce