Veletrh práce a vzdělávání v KC Rakovník

Ve středu 19.10. zorganizovala p.uč. Hnízdilová s p.uč. Rohlovou exkurzi do KC Rakovník, kde se již tradičně, jako každý rok, konal Veletrh práce a vzdělávání. Akce byla cílená hlavně pro 9.ročník naší školy, který si bude už za necelé čtyři měsíce psát na přihlášky výběr své střední školy. Spolu s 9. ročníkem však navštívil “Burzu škol” – jak akci familiérně nazýváme, také 8.ročník, který má času na rozhodování trochu více.

Jak už bylo napsáno výše, akce probíhala v KC v Rakovníku. Venku, na sále i v přísálí probíhala propagace všech středních škol z Rakovnicka, ale i např. z Jesenice, Stochova, Berouna, Kladna atd. Žáci si tak mohli samostatně prohlédnout školy, o které by měli zájem, zjistit si více informací o přijímacích podmínkách, o tamnějším studiu či o internátu. Kromě škol bylo možné na místě vidět také různé firmy, propagující práci v jejich závodech – např. Valeo, Vězeňská služba apod.

Doufáme, že tato akce alepsoň trochu pomohla našim žákům v jejich nelehkém životním rozhodnutí, které je zanedlouho čeká….

A. Hnízdilová