Volby nanečisto na ZŠ Slabce

V úterý 22. listopadu proběhly na druhém stupni volby. V celé režii to měli žáci devátého ročníku, kteří byli v hodině Občanské a rodinné výchovy seznámeni nejen se základní terminologií spojenou s volbami, ale i s praxí. Společně se žáky posledního ročníku jsme se rozhodli pozvat i ostatní třídy na druhém stupni, aby si nejen na vlastní kůži vyzkoušeli to, jak to u voleb funguje, ale aby si také vyslechli volební programy spolužáků a přispěli i svými názory a poznatky.

V deváté třídě vznikly dvě strany, které dostaly za úkol vymyslet svůj volební program na zlepšení naší školy. Jednu stranu s názvem KAJ zastupovala Jana Misíková a Karolína Solarová, jejichž heslem bylo „Budoucnost jsme my!“. Představovaly program, ve kterém se objevily například tyto návrhy: Nahrazení zastaralých učebních metod, pravidelné větrání ve třídách, vytvoření školní klubovny či výměna náčiní v tělocvičně. Druhá strana byla zastoupena Tomášem Paulem a Matyášem Schejbalem, kteří do svého programu například zahrnuli zlepšení sportovního náčiní, opravení starých tabulí, rekonstrukce kuchyňky či dílem a vybavení tříd novým osvětlením. Žáci své programy představili a poté následovala diskuse s jednotlivými kandidáty. Diskuse se zúčastnili nejen žáci, ale i učitelé, kteří přispěli svými novými nápady, poznatky či argumenty. Velké díky patří také paní učitelce Hnízdilové, která se žáky vytvořila občanské průkazy v rámci výtvarné výchovy. V neposlední řadě musím pochválit žáky devátého ročníku, kteří se úkolu a celého projektu ujali na výbornou.

Bc. Tereza Růžičková