Zahájení školního roku 2023/2024

V prvním školním dnu byla standardně největší pozornost věnována prvňáčkům, pro které si žáci devátého ročníku připravili překvapení, v podobě čarodějného přivítání a malých dárečků.
V úterý 5. 9. 2023 žáci devátého ročníku v duchu Harryho Pottera rozdělili osm prvňáčků za pomoci kouzelného klobouku do jednotlivých kolejí tj. Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Každý prvňáček si z devátého ročníku vybral svého „patrona“, který se pro něj stal průvodcem při prvních krůčcích školním rokem.

Mgr. Markéta Rohlová

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok 2023/2024!!! 🙂