Beseda o volbě povolání s Úřadem práce Rakovník

Ve středu 15. listopadu proběhla dvouhodinová beseda Úřadu práce s žáky 9.ročníku. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých a pro ně aktuálních informací, týkající se jejich brzkého rozhodování o středních školách. Důležitou částí besedy byly také novinky v oblasti přijímacích zkoušek a přihlášek na střední školy a učiliště pro rok 2024. Kromě toho se žáci také dozvěděli více o práci samotného Úřadu práce, o fungování podpory v nezaměstnanosti a mohli si rovněž vyzkoušet test osobnosti a volby povolání.

Věříme, že tato beseda byla pro naše žáky inspirující, poučná a že jim alespoň trochu pomohla v jejich nelehkém rozhodování. Současně děkujeme paní Kindlové a paní Jelínkové z Úřadu práce v Rakovníku za zprostředkovanou besedu a za distribuci Atlasů škol našim deváťákům.

Mgr. Alena Hnízdilová