Děti z MŠ a ZŠ vystoupily na setkání se seniory

V pátek 10.listopadu vystoupily děti z MŠ a ZŠ na setkání se seniory. Toto setkání se pořádá pravidelně každý rok a naši žáci tam také pravidelně vystupují. Letos jako první vystoupila Nella Korfová na klavír s Žofií Kodetovou, která hrála na saxofon. Společně skvostně zahrály starší písničky, jako například Česká písnička, Valčíček či Sbohem lásko. Poté následovalo vystoupení mateřské školy, kde děti společně zatančily s p.uč. Polcarovou. P.uč. Šnoblová si s dětmi (S. Štillerová, M. Brožík, A. Vyskočilová, O. Yehorov) pro změnu připravila pohádky O pejskovi a kočičce a O Karkulce a vlkovi. P. uč. Vyskočilová si s žáky připravila krátké recitace básniček (K.Čiháková, D. Mužík, K.Záblocká, Š. Mužík). Kulturní pásmo bylo zakončeno dalším hudebním vystoupením, tentokrát pod vedením naší bývalé žákyně Anny Benešové, která zahrála na klávesy a altovou flétnu, se svou sestrou Terezou Benešovou, která zahrála na kytaru a flétnu zobcovou. Společně zahrály čtyři písničky – např. Hospoda, Tisíc mil, Stánky aj. Na další dvě písně je doprovodila i p. uč. Hnízdilová a kulturní pásmo ZŠ i MŠ tak bylo u konce.

Všichni účinkující dostali od Městyse Slabce sladkou odměnu za jejich vystupování. Paní učitelky obdržely také drobný dárek a květinu, jako poděkování za jejich vedení. My všem účinkujícím děkujeme za statečnost, píli a skvělou prezentaci naší mateřské i základní školy!

Já osobně bych chtěla poděkovat všem hráčkám na hudební nástroje, které jsem vedla, za jejich hodiny a hodiny nácviku, dále za jejich odhodlání, píli a skvělé hudební vystoupení!

Mgr. Alena Hnízdilová

Nella Korfová a Žofie Kodetová – Česká písnička
Nella Korfová a Žofie Kodetová – Sbohem lásko
Vystoupení mateřské školy
Pohádka O pejskovi a kočičce – A.Vyskočilová a M.Brožík
Básničky – Š.Mužík, K. Záblocká, D. Mužík, K. Čiháková
Pohádka o Karkulce – S. Štillerová a O. Yehorov
Tereza Benešová a Anna Benešová – Hospoda
Tereza Benešová a Anna Benešová – Tisíc mil