Dočasná změna rozvrhu od pondělí 8.4.2024

Z důvodu déletrvající pracovní neschopnosti p. uč. Růžičkové a snaze zabezpečit plnohodnotnou výuku stěžejních předmětů (zejména ČJ 7, D7, D8) proběhne od pondělí 8.4. drobná úprava v dosavadním rozvrhu 7. a 8. ročníku.
Učebny jednotlivých vyučovacích hodin zůstávají nezměněné.
Třídnictví v 7.ročníku dočasně přebírá p. uč. Kratinová.

Děkujeme za pochopení!