Dopoledne v knihovně

Dne 20.3 jsme navštívili knihovnu v naší obci. Ve školce děti začaly téma “moje kniha kamarádka”, a když se naskytla možnost jít do knihovny, všichni jsme to s radostí uvítali. Paní knihovnice p. Bendlová si pro děti připravila krásný program. Na začátku se bavily o tom, co se s knihou smí a nesmí dělat, proč jsou knihy v životě důležité a k čemu vlastně kniha muže sloužit. Děti si prohlédly i různé knížky, dětské pohádky, leporela, encyklopedie a i jednu vzácnou knížku o vílách a obrech..
Moc děkujeme paní knihovnici za příjemné dopoledne a za program, který si připravila pro děti a za dárečky, které děti dostaly.

Polcarová Simona