Honba za pokladem

Na středu 28.6. si devátý ročník připravil pro své mladší spolužáky již tradiční honbu za pokladem.

Letošní trasa vedla tentokrát jinudy než předchozí dva ročníky. Začala u školy, pokračovala po cestě ke hřbitovu až na křižovatku k Újezdci (u kříže), poté cesta vedla kolem sv. Josefa, benzínové pumpy a poté už rovnou do parku k prostřednímu rybníku a na hřiště. Cestou na žáky 1.-8.ročníku čekalo celkem 14 zastávek, plných všemožných úkolů. Na některých stanovištích byli žáci 9. ročníku, některá stanoviště však obsahovala pouze zadání s úkoly pro dané třídy – tzv. “mrtvá stanoviště”. Soutěžilo se po třídách, kde se jednotliví žáci střídali v plnění úkolů. A že to byly všemožné úkoly – např. skákání v pytli, běh, račí chůze, trénování smyslů, míček na lžíci nebo chůze se svázanýma nohama apod.

Trasa a plnění úkolů všem třídám zabralo asi 2 hodiny. Nakonec všechny třídy úspěšně dorazily na hřiště, kde si po vyluštění tajenky musely najít místo, kde mají ukrytý svůj poklad plný všemožných dobrot. Čas nám vyšel skvěle, počasí také, a všichni si to snad náležitě užili! My už se nyní těšíme na honbu za pokladem příští rok, tentokrát už v režii našich budoucích deváťáků…

A. H.