Informace pro přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2021/2022

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2021/2022 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.

Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení.

Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.