BAKALÁŘI – Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,
s ohledem na aktuální trendy a moderní technologie v oblasti školní evidence se i naše škola snaží držet krok. Proto ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 budou všichni učitelé žáky hodnotit nejen zápisem do žákovské knížky, ale paralelně i hodnocením do elektronické školní evidence.

K tomuto účelu naše škola využívá prostředí a modul BAKALÁŘI. Učitelé budou do tohoto systému zapisovat známky na základě rozhodnutí ředitele školy, a to vždy nejpozději do 3 dnů od provedení zápisu hodnocení do žákovské knížky. Každá nová známka se vám po dobu 3 dnů bude zobrazovat červeně, aby bylo patrné, že se jedná o známku novou.

POZOR!!! VŽDY budou rozhodovat ty známky, které budou zapsány v aplikaci BAKALÁŘI, nikoli v žákovské knížce!
(v ŽK nemusí být známky kompletní, žáci ji často zapomínají apod.)

Pokud by někdo chtěl získat větší přehled o fungování systému, může využít níže uvedený odkaz pro nápovědu, která je prioritně určena spíše školám.
NÁPOVĚDA: https://napoveda.bakalari.cz/index.html?ev_evidence_zaku_zamestnancu_klasifikace.htm

Systém vám bude zpřístupněn po zaslání přihlašovacích údajů třídními učiteli.
Nejprve všem rodičům a během několika málo týdnů i žákům 5. – 9. ročníku.


Přihlášení do systému: https://zsslabce.bakalari.cz/login

Přihlášení do systému bude fungovat vždy na výše uvedeném odkazu. Po jeho otevření se objeví dialogové okno s uživatelským jménem a heslem.

Uživatelské jméno – vždy číslice v kombinaci s malými písmeny
Heslo – přesně dle zaslaného emailu pro rodiče a žáky


Výhledově bude mít škola nastaven SMTP server, který dokáže sám prostřednictvím cloudu generovat případné ztracené heslo a zasílat i zprávy od učitelů. O jeho zprovoznění vás budeme informovat na stránkách školy. Do této doby vám bude případně ztracené heslo zasláno po dotazu na správce školní matriky, a to v nejkratším možném termínu od zaslání dotazu na email správce, nebo po telefonickém kontaktu.

Doporučujeme využití mobilní aplikace BAKALÁŘI, určené pro „chytré telefony“. Tato aplikace je zdarma ke stažení  na GOOGLE PLAY, kde lze po úspěšné instalaci zadat vyhledání konkrétně naší školy. Pro usnadnění přístupu je vhodné po zadání přihlašovacích údajů povolit uložení hesla.

Odkaz na stažení aplikace zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile


Aktuality ohledně systému BAKALÁŘI naleznete na webových stránkách naší školy: https://zsslabce.cz
Na hlavní stránce webu bude také v rozmezí několika týdnů zpřístupněn přímý odkaz pro přihlášení do aplikace.

Všechny své případné dotazy prosím směřujte na správce školní matriky a systému BAKALÁŘI: Mgr. Bc. Jaroslava Hlaváčka.
Kontakt: telefon 774 993 875, email: hlavacek.jaroslav@email.cz