Návštěva Mikuláše v ZŠ a MŠ Slabce

V pátek 3.12.2021 si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky tradiční návštěvu Mikuláše, andělů a čertů. Letošní návštěva z nebe a pekla však nezastihla naneštěstí všechny třídy kompletní. Dva deváťáci o tuto akci přišli, což nás moc mrzelo. Také většina žáků 6. a 7. ročníku byla právě od pátku v karanténě. Bohužel se tak Mikuláše dočkají až příští rok. Jeho návštěvu letos mohou prožít alespoň skrze fotky a videa.

Celá výprava ve složení Mikuláš, dva andělé a pět čertů postupně obešla celý první i druhý stupeň naší školy. Pro všechny děti měli připravenou nadílku dobrot. Nezapomněli však i na učitele, kteří dostali dva pytlíčky – jeden byl od andělů a Mikuláše (za jedničky) a druhý byl od čertů (za pětky). Letošní nadělování jsme chtěli trochu ozvláštnit, a tak jsme k obvyklé písničce od dětí vymysleli ještě bláznivý taneček s čerty a také společné fotografie na památku. S radostí musím říct, že všechny třídy krásně spolupracovaly a udělaly nám tak velkou radost!

A teď již k tomu, jak celý netradiční pátek probíhal…V 1. a 3. třídě byly děti moc statečné a šikovné, protože si pro vzácnou návštěvu nacvičily pod vedením p. uč. Šnoblové krásný čertovský taneček. Ve 2. a 4. třídě měly děti pro změnu připravené básničky, které se nebály přednést ani před čerty. V 5. třídě se snažily děti čerty postrašit připraveným obrázkem Lucifera, ale nepomohlo to. Všichni si nakonec společně zazpívali i zatančili a zaslouženě tak děti dostaly také odměnu. Jak už bylo řečeno výše, v 6. a 7. třídě Mikuláš mohl navštívit pouze čtyři žáky, ale ani oni se nevyhnuli povinné písničce a tanci. Poslední zastávka ve škole byla v 8. třídě, kde už sice Mikuláš, andělé ani čerti nikoho moc nevystrašili, ale i tak si museli osmáci výměnou za odměnu zazpívat i zatančit s čerty. Návštěvě z nebe a pekla se nevyhnul i pan ředitel Hůla, který se snažil uprosit čerty, aby si jej do pekla vzali, však marně… 🙂

Poté se celá výprava vydala ještě do mateřské školy. Když přicházeli ke školce, už je vyhlížely děti zpoza okny. Čerti zůstali venku a strašili děti jen za okny. Pouze Mikuláš a andělé mohli dovnitř za dětmi, které se na ně už netrpělivě těšily. Děti byly moc statečné, zazpívaly společně písničku o Mikuláši a ty nejstatečnější děti dokonce přednesly básničky. Od andělů pak dostaly zaslouženou odměnu a Mikuláš jim slíbil, že se na ně za rok přijde opět podívat. S některými předškoláky se uvidí už ve škole.

U školky ještě naše skupina navštívila paní kuchařky, pro které měli připravené také drobné dárky. Na oplátku nechtěli písničku nebo tanec, stačila jim pouze společná fotografie na památku.

V mrazivém pátečním dni vedla další cesta Mikuláše, andělů a čertů ještě na úřad městyse Slabce, kde měli čerti v plánu odnést do pekla pana starostu Štillera, který tam ovšem nebyl. 🙂 Alespoň tak andělé obdarovali p. Brožíkovou a p. Vyskočilovou drobným dárkem. Za odměnu dostali sladkosti a rovněž se s nimi vyfotografovali.

Po této návštěvě se už všichni vydali zpátky ke škole, kde ještě naposledy zamávali dětem, které byly za okny. Před školou rovněž proběhlo focení s p. uč. Čihákovou a p. uč. Hnízdilovou. Pak už jsme se všichni utíkali schovat před mrazem do školy. Jako pomyslný bonbónek tohoto krásného dne se uskutečnilo společné focení všech žáků a učitelů v tělocvičně.

Za Mikuláše, anděly i čerty bych vám všem chtěla poděkovat za skvělý zážitek! Deváťáci budou mít na co vzpomínat! Rovněž také doufáme, že i všem učitelům a žákům jsme vykouzlili alespoň malý úsměv na tváři!

Tak zase za rok. Tentokrát již v režii letošní 8.třídy….

A.H.