Nové lavičky ve škole

Před nějakou dobou jsme se se spolužáky před panem ředitelem zmínili, že bychom uvítali na chodbě nějaké lavičky na sezení, protože je ve třídě občas na učení velkých ruch, nebo si chceme popovídat jen ve dvou.

Na toto téma jsme časem zapomněli, ale pan ředitel nás příjemně překvapil a lavičky objednal. Dnes, v pátek 9.6. je pan školník složil a rozmístil na 2. stupeň, tedy do přízemí. Jedna lavička se nachází před třídou u ředitelny, další dvě lavičky jsou umístěny v průchodu ze staré budovy do nové a poslední lavička je u šaten před třídou II.A.

Když jsme lavičky poprvé spatřili, byli jsme nadšeni, u někoho i dokonce ukápla slzička. Takové překvapení jsme nečekali. Jak málo stačí ke štěstí. Ihned jsme je vyzkoušeli. Také jsme se poptali dětí z jiných tříd, jak se jim tato novinka líbí. Byly také nadšené, tento nápad ocenily a některé děti i poděkovaly.

Doufáme, že tímto nápadem chodby naší školy opět ožijí, děti si budou více povídat a i o přestávku odloží své mobilní telefony.

Za všechny žáky DĚKUJEME!!!

Anna Benešová, 9.třída