Oficiální vyjádření KHS – 2.,4.,5. ročník

Dobrý den,

Vaše dítě přišlo dne 02.11.2021 v rámci 4.třídy ZŠ Slabce do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění Covid-19. Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle platných pravidel bude trvat minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do 09.11.2021 včetně. Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomkaRodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
 
Do školského zařízení a na veřejnost může Vaše dítě vstoupit až po obdržení negativního výsledku PCR testu a za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténu může ukončit nejdříve po 14 dnech, tj. 16.11.2021. Bohužel je karanténa řešena až dnes, tj. 9. den od rizikového kontaktu. Proto může být karanténa ukončena kterýkoliv z následujících dnů za předpokladu negativního PCR testu.  


Seznam odběrových míst je na stránkách https://testovani.uzis.cz/. Můžete si vybrat jakékoliv odběrové místo. Odkaz na odběrové místo u nemocnice Rakovník https://testovani.uzis.cz/Detail?id=5aac53f7-f572-4b78-8707-652928a37a90&backURL=/Home/FilterRegion. Odkaz na objednávkový systém odběrového místa v Rakovníku https://mex.nemorako.cz/Priv/Reservations/SelectDate?Type=394&Spec=&PracovId=164&UzvId=&PristkxId=&LoadNames=true.  Nebo např. odběrové místo na Kladně funguje denně, tedy i o víkendu, bez objednání. Odkaz na podrobné informace o odběrovém místě u nemocnice Kladno https://testovani.uzis.cz/Detail?id=d1689e38-b3a9-4602-bd64-16a499c6e980&backURL=/Home/FilterRegionPro objektivní výsledek testu je potřeba, aby dítě 2 hodiny před vyšetřením nejedlo ani nepilo.


V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test.

Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám rovněž může vystavit žádanku na test.


Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do základní školy nadále docházet. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.

Karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test se na Vaše dítě nevztahují, pokud má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo k datu posledního kontaktu s pozitivní osobou nejméně 14 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 . Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.
V případě objevení se příznaků je povinné absolvovat PCR test.

Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom, prosím, ihned vedení školy a také mne na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.  
 
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den​

Ing. Iveta Elisabeth Jindrová

referent oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okres Rakovník

  • KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
  • STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE
  • Územní pracoviště Rakovník
  • Na Sekyře 2123, 269 01  Rakovník
  • tel.: 313 521 046
  • fax: 313 521 056
  • email: IvetaElisabeth.Jindrova@khsstc.cz 
  • www.khsstc.cz
  • ID datové schránky: hhcai8e