Oficiální vyjádření KHS – 7.,8.,9. ročník

Dobrý den,

Vaše dítě přišlo v období 03.-05.11.2021 v rámci 8.třídy ZŠ Slabce do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění Covid-19. Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle platných pravidel bude trvat minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do 12.11.2021 včetně. Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.

Pro ukončení karantény po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je potřeba Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem (10.-12.11.2021) od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Do školského zařízení a na veřejnost může Vaše dítě vstoupit až po obdržení negativního výsledku testu a zároveň po uplynutí minimálně 7 denní karantény, tedy nejdříve po 12.11.2021, za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se v průběhu nařízených karanténních opatření objeví příznaky onemocnění COVID-19, je následně povinné absolvovat PCR test. Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténu může ukončit nejdříve po 14 dnech, tj. 19.11.2021.


Seznam odběrových míst je na stránkách https://testovani.uzis.cz/. Můžete si vybrat jakékoliv odběrové místo. Odkaz na odběrové místo u nemocnice Rakovník https://testovani.uzis.cz/Detail?id=5aac53f7-f572-4b78-8707-652928a37a90&backURL=/Home/FilterRegion. Odkaz na objednávkový systém odběrového místa v Rakovníku https://mex.nemorako.cz/Priv/Reservations/SelectDate?Type=394&Spec=&PracovId=164&UzvId=&PristkxId=&LoadNames=true.  Nebo např. odběrové místo na Kladně funguje denně, tedy i o víkendu, bez objednání. Odkaz na podrobné informace o odběrovém místě u nemocnice Kladno https://testovani.uzis.cz/Detail?id=d1689e38-b3a9-4602-bd64-16a499c6e980&backURL=/Home/FilterRegionPro objektivní výsledek testu je potřeba, aby dítě 2 hodiny před vyšetřením nejedlo ani nepilo.

V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test.

Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám rovněž může vystavit žádanku na test.

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do základní školy nadále docházet. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.

Karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test se na Vaše dítě nevztahují, pokud má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo k datu posledního kontaktu s pozitivní osobou nejméně 14 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 . Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.

V případě objevení se příznaků je povinné absolvovat PCR test.

Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom, prosím, ihned vedení školy a také mne na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den​

Ing. Iveta Elisabeth Jindrová

referent oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okres Rakovník

  • KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
  • STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE
  • Územní pracoviště Rakovník
  • Na Sekyře 2123, 269 01  Rakovník
  • tel.: 313 521 046
  • fax: 313 521 056
  • email: IvetaElisabeth.Jindrova@khsstc.cz
  • www.khsstc.cz
  • ID datové schránky: hhcai8e
  • ppz-logo@2x