Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

Měsíc duben je velmi náročný a důležitý pro všechny žáky devátého ročníku. Rozhoduje se o jejich přijetí na nové školy, které si vybrali pro další studium. Dvě dívky z devátého ročníku (Anna Benešová a Eliška Vörösová) se navíc zúčastnily okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo 3. dubna v Klubu DDM v Rakovníku. Byly vybrány jako nejlepší řešitelky školního kola, které psali všichni deváťáci v prosinci. Součástí testu je gramatika a sloh. Ve velké konkurenci, hlavně velkých škol ( I.,II. a III. ZŠ Rakovník, GZW Rakovník, ZŠ Nové Strašecí, ZŠ Jesenice a ZŠ Šanov), se dívky neztratily. Obsadily krásné 13. a 15. místo.

Blahopřeji a přeji oběma dívkám, aby znalosti i zkušenosti z této soutěže mohly uplatnit na svých budoucích působištích.

Mgr. Helena Spurná