Organizace konce školního roku 2022/2023

22. června 2023 (čtvrtek)
-bude výuka ukončena ve 12:10 hod.

26. června 2023 (pondělí) – Třídnický den
-úklid tříd, šaten, vrácení učebnic, výlet do okolí apod.
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

27. června 2023 (úterý) – Sportovní den
-1. – 4.ročník→ sportovní aktivity, procházka po okolí apod.
-5. – 9.ročník → 2. školní turnaj ve vybíjené
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

28. června 2023 (středa) – Honba za pokladem
-trasa úkolů pro jednotlivé třídy, završená hledáním pokladu
-pořádané 9.ročníkem
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

29. června 2023 (čtvrtek) – Třídnický den
-třídní výlety do okolí apod.
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

30.června 2023 (pátek) – Slavnostní předání vysvědčení
-konec vyučování: v 8:15 hod. (po 1.vyučovací hodině)
–cca v 8:30 hod. se uskuteční slavnostní rozloučení s 9.ročníkem ZŠ Slabce (zámek Slabce – exteriér/interiér dle počasí), na které jste všichni srdečně zváni!
–cca v 9:30 hod. se uskuteční slavnostní rozloučení s předškoláky MŠ Slabce (zámek Slabce – exteriér/interiér dle počasí), na které jste všichni srdečně zváni!