Turistický pochod 2.stupně

V termínu 22. 6. jsem naplánovala pro žáky šestého až devátého ročníku „Turistický pochod“. U školy jsme se sešli v hojném počtu, počasí nám přálo a nic už nám nebránilo v tom, abychom mohli vyrazit. Trasa pochodu vedla přes Sadno k údolí řeky Berounky. U řeky proběhla přestávka na svačinu a někteří žáci vyzkoušeli, zda je voda opravdu mokrá. Dále naše kroky vedly směrem na Újezdec, sluníčko nám bylo stále v patách a my po vydatném výšlapu mezi poli opět hledali stín na malé občerstvení. Z Újezdce jsme šli přes samotu rovnou do školní jídelny, kde nás vyhladovělé očekávaly paní kuchařky.

Děkuji všem účastníkům za příjemné dopoledne a krásnou 13 km procházku.
Všem přeji hezké prázdniny a budu se těšit na další společné školní akce.
Mgr. Markéta Rohlová