Výsledky výtvarné soutěže “Mé toulky za zvěří 2022”

ČMMJ z.s., Okresní myslivecký spolek Rakovník vyhlásil na začátku února okresní kolo výtvarné a fotografické soutěže s již tradičním názvem Mé toulky za zvěří. A ZŠ Slabce se jí již podruhé zúčastnilo! A jak jsme “dopadli” se můžete dočíst v následujícím článku…

Posláním soutěže bylo zachytit zážitky dětí, které získaly při toulkách přírodou, při poznání života naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Každý žák mohl do soutěže zaslat jednu kresbu, malbu nebo fotografii s motivy zvěře a přírody, a to do 14.3.2022. Soutěžní kategorie výtvarného oboru byly celkem čtyři (1. Děti do 6 let /MŠ/, 2. Děti 6-8 let, 3. Děti 9-12 let, 4. Děti 13-15 let) a fotografického oboru celkem dvě (1. Děti do 10 let, 2. Děti 11-15 let).

Soutěž vyhodnocovala odborná porota v čele s akademickým malířem Václavem Zoubkem. Vyhodnoceno a oceněno bylo vždy prvních pět míst z každé kategorie. Vítězné práce (1.-5. místo) budou zároveň zaslány do ústředního kola soutěže “Mé toulky za zvěří”, kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota v Praze. Zároveň proběhne výstava vítězných prací při příležitosti chovatelské přehlídky trofejí 29.6. – 27.7.2022 v budově OMS Rakovník.

Předání diplomů a věcných cen bude s výherci domluveno na základě kontaktů uvedených na zadní straně výkresu – od 20.4.2022 možno vyzvednout v budově OMS Rakovník vždy každé pondělí a středu nebo se telefonicky obraťte na p. Šmídovou (tel. 313 512 526).

A nyní k tomu nejdůležitějšímu, komu se z naší školy podařilo umístit v této soutěži…
Jsem moc ráda, že můžeme poblahopřát hned dvěma žákům naší školy!

4. kategorie ZŠ 13 – 15 let
1.místo – Tadeáš BRENÍK – 14 let, ZŠ a MŠ Slabce (8. ročník)
3.místo –
Eva ŘEZÁČOVÁ – 15 let, ZŠ a MŠ Slabce (9. ročník)

Oběma výhercům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Opět jsme dokázali, že i naše malá vesnická škola dokáže v soutěžích zdárně konkurovat velkým městským školám! Zároveň děkujeme všem žákům, kteří se soutěže v hodinách výtvarné výchovy zúčastnili. Příště to určitě vyjde! Na vítězné obrázky, ale i na ty, které tentokrát nevyhrály, se můžete podívat v následující galerii.

Ještě jednou oběma výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole! My se již těšíme na další soutěž! 🙂

3. MÍSTO – Eva Řezáčová, 9.ročník
1. MÍSTO – Tadeáš Breník, 8. ročník