Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník
Slabce 42 tel. 313550143  270 41 Slabce
e-mail: zsslabce@seznam.cz datová schránka: utb6fy9  mobil: 728 747416

Zápis dětí do mateřské školy v ZŠ a MŠ Slabce
pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,
zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2022/23 proběhne ve dnech

9. a 10.5.2022 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Vzhledem ke zkušenostem z minulých zápisů se nám osvědčilo objednávání na konkrétní den a čas. Tímto bychom vás rádi požádali, pokud to bude možné, o kontaktování p.uč.Štillerové ( tel. 601584812, 731974416) a objednání Vás a vašeho dítěte na určitý čas.
Domníváme se, že tento způsob bude pro všechny zúčastněné komfortnější a vstřícnější, než delší čekání.

Doporučujeme tedy následující postup:
Zákonný zástupce s dítětem dorazí do naší MŠ v termínech 9.5. – 10.5.2022 na základě telefonické předběžné domluvy s p.uč.Štillerovou (tel. 601584812, 731974416) a proběhne vlastní proces zápisu. Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou.
S sebou je nutné vzít: rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

Věřím, že i v této poměrně náročné době najdeme společně správnou cestu, jak začlenit Vaše děti do naší mateřské školy a doufám, že naší školce i nadále zachováte přízeň.

Ve Slabcích dne 7.3.2022                                 

Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce