Změna pravidel testování žáků od 31.1.2022

Vážení rodiče, od pondělí dne 31.1.2022 se mění určitá pravidla ohledně testování ve školách. Konkrétně se týkají hlavně testování žáků, kteří prodělali onemocnění Covid 19 v posledních 30ti dnech. Tito žáci se v tomto období již testovat nemusí a zároveň se na ně nevztahuje v tomto období karanténa. 

Viz.výňatek z MŠMT: Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

Zároveň je nutné doložit škole certifikát ohledně pozitivního výsledku PCR testu. V případě nejasností či dotazů kontaktuje třídního učitele svého dítěte.

Celé znění doporučení MŠMT najdete zde: