Beseda 9.ročníku s Úřadem práce v Rakovníku

V pátek 11. listopadu proběhla dvouhodinová beseda Úřadu práce v Rakovníku s žáky 9.ročníku. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých a pro ně aktuálních informací, týkající se jejich brzkého rozhodování o středních školách. Kromě toho se dozvěděli také více o práci samotného Úřadu práce, o fungování podpory v nezaměstnanosti a mohli si také vyzkoušet test osobnosti a volby povolání atd.

Věříme, že tato beseda byla pro naše žáky inspirující, poučná a že jim alespoň trochu pomohla v jejich rozhodování o středních školách. Současně děkujeme paní Kindlové a paní Jelínkové z Úřadu práce v Rakovníku za zprostředkovanou besedu a za výherní ceny z Veletrhu škol a vzdělávání (pro A. Benešovou a T. Breníka).

A. Hnízdilová