Exkurze 8. a 9.ročníku na Legiovlak

Ve středu 8. listopadu se vydal 8. a 9.ročník s p.uč. Hnízdilovou a p.uč. Růžičkovou do Rakovníka, kde na týden zastavil ne tak obyčejný vlak, ale Legiovlak. Jedná se o expozici legionářských vagonů z let 1918-1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Naše exkurze byla naplánovaná celkem narychlo, ale i přesto se všechny organizační věci zvládly na jedničku. Celou expozicí nás provedl pan průvodce, oblečený v legionářském stejnokroji. Jeho výklad byl nesmírně poutavý a poučný. V každém z vagonů je nainstalovaná výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohli zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také si mohli prohlédnout originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Prohlédli jsme si celkem 10 vagonů, které nám v co největší míře přiblížily legionářské vlaky, životní podmínky, bojové činnosti a zvyklosti našich dobrovolců – například vagon polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního či obrněného vozu. V závěru exkurze jsme si mohli “prověřit” naše předky v databázy legionářů a zjistit tak, zda náš dávný příbuzný nepatřil také do jejich řad. Několik znás opravdu taková data získala a potvrdila tak svou “leginonářskou minulost svých předků”.

Návštěva Legiovlaku nám zabrala delší čas než jsme předpokládali a tak jsme museli posunout i náš čas odjezdu. To ale nikomu z žáků samozřejmě nevadilo, protože volný čas využili k volnému rozchodu a nákupům. Zpáteční cesta proběhla v naprostém klidu a my mohli po návratu do Slabec jít rovnou na oběd do školní jídelny.

Ikdyž se jednalo o rychlou akci, myslím si, že senám náramně vyvedla. Odnesli jsme si spoustu zajímavých informacích, viděli jsme krásně zařízenou vlakovou expozici a navíc jsme si užili chvilku nakupování. 🙂