Honba za pokladem

Na středu 29.6. si devátý ročník připravil pro své mladší spolužáky již tradiční a každoroční honbu za pokladem. Letošní trasa vedla naším krásným slabeckým parkem, kde na žáky 1.-8. ročníku čekalo celkem 16 zastávek, plných všemožných úkolů. Na některých stanovištích byli žáci 9. ročníku, některá stanoviště však obsahovala pouze zadání s úkoly pro dané třídy – tzv. “mrtvá stanoviště”. Soutěžilo se po třídách, kde se jednotliví žáci střídali v plnění úkolů. A že to byly všemožné úkoly – např. poskládat znak Slabec jako puzzle, poznat stopy zvěře, zapamatovat si věci na čas, poskládat co nejvíc matiček na sebe, najít v kýblu bahna víčka podle barev, sestřelit balónky nebo napsat básničku o deváťácích apod. Trasa a plnění úkolů všem třídám zabralo asi 3 hodiny. Nakonec všechny třídy úspěšně dorazily na hřiště, kde si po vyluštění tajenky musely najít místo, kde mají ukrytý svůj poklad plný všemožných dobrot. Podle počtu bodů se na prvním místě umístila 1.třída, která dostala odměnu navíc. Čas nám vyšel skvěle, počasí také, a všichni si to snad náležitě užili! My už se nyní těšíme na honbu za pokladem příští rok, tentokrát už v režii našich budoucích deváťáků…

A. H.