LEGO PLAY BOX do ZŠ

V rámci účasti na workshopu “Učení hrou” získala naše škola od společnosti LEGO a.s. Kladno směs kostek LEGO PLAY BOX, které můžeme využít při výuce. Jednu sadu využije družina s p.uč. Čihákovou, která se workshopu účastnila a druhá sada bude k dispizici při výuce pracovních činností, informatiky i v dalších vyučovacích hodinách.

Za tento dar děkujeme!