Návštěva Mikuláše, andělů a čertů v MŠ a ZŠ Slabce

Ve čtvrtek 7. 12 2023 nás ve škole i školce navštívili Mikuláš, čerti a andělé. Žáci z 9. ročníku, kteří pro své mladší spolužáky a děti ve školce akci připravili, se do svých rolí rychle vžili a všichni jsme si to náramně užili.

Skupina Mikuláše, čertů a andělů nejprve navštívila naše nejmladší spolužáky, kde i přes pár slz vše proběhlo klidně, děti si s výpomocí paní učitelky Šnoblové a Vyskočilové pro naši návštěvu z nebe i pekla připravily krásné vystoupení a dostaly od andělů malou odměnu.

Poté následovaly vyšší třídy, kde se už čerti předvedli a některé hříšníky vzali s sebou do pekla. Nechyběla ani návštěva učitelského sboru a vedení školy.

Následně se celá družina vydala do školky. Děti se sice trochu bály ale i přesto Mikulášovi odrecitovaly krásnou básničku, pohladily si čerta a dostaly od andělů nadílku.

Další zastávky byly ve školní jídelně, v prodejně COOP, na benzině a jako poslední jsme navštívili úřad městyse Slabce, kde jsme navštívili pana starostu Rohlu, přičemž měli čerti poslední příležitost někoho postrašit. Nakonec jsme se rozloučili se všemi školáky.

Mikuláš, čerti a andělé nás zase navštíví v příštím roce!

Eliška Holubová, žákyně 9.ročníku