Žáci 6. a 7.ročníku společně vytvořili vánoční koláž

Když se setkají kreativita a spolupráce, vzniká vánoční kouzlo ve třídě... 🙂

Žáci 6. a 7. ročníku se spojili v “dvouhodinovce” výtvarné výchovy a společně vytvořili jedinečný vánoční obraz. Tentokrát to nebylo jen o kreslení a malování, ale hlavně o spolupráci, komunikaci a vzájemné dohodě.

Na začátku této kreativní výzvy dostal každý žák dvě části obrázku. Základním pravidlem bylo, že se každá část obrázku musela propojit s částmi sousedních žáků. Takto vznikla síť malých uměleckých částí, které čekaly na své propojení.

Teď přišlo to nejdůležitější – komunikace a dohoda! Každý žák byl pověřen spoluprací s konkrétním spolužákem, jehož obrázek sousedil s jeho vlastním. Poznali to podle číslic v rohu každého obrázku. Dohoda byla klíčovým prvkem celého projektu. Děti musely diskutovat o tom, jak barevně propojit své části obrázku tak, aby vytvořily smysluplný celek. To nejenže rozvíjelo jejich kreativní myšlení, ale také zdůrazňovalo význam týmové práce.

Během procesu se vytvářela barevně pestrá vánoční scéna. Každý žák přispěl svým jedinečným způsobem, a když byly všechny části spojeny dohromady, vznikl obraz plný radosti a vánoční atmosféry.

I když byl výsledný obraz hezký (ikdyž ne příliš těžký), největší hodnotou byla samotná zkušenost. Žáci se naučili naslouchat názorům druhých, vyjednávat a hledat kompromisy. Společná tvorba zdůraznila, že i když jsou jednotlivé části odlišné, mohou vytvořit harmonický celek, a to stejně jako různé osobnosti ve skupině.

Výtvarná výchova není jen o kresbě a malování, ale také o rozvoji mezilidských vztahů a spolupráce. Tato vánoční koláž přinesla nejen radost a kouzlo do obou tříd, ale také vytvořila pevnější pouta mezi žáky. Kdo by řekl, že vánoční umělecká spolupráce může být tak inspirativní? 🙂

Každá jednotlivá část obrázku má velikost A4. Dovedete si tedy představit, jak je výsledný obraz ve skutečnosti obrovský… 🙂