Ohlednutí za návštěvou Mikuláše v ZŠ a MŠ Slabce

V pátek 2.12.2022 si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky tradiční návštěvu Mikuláše, andělů a čertů. Letošní návštěva z nebe a pekla byla po covidové době přichystána již pro všechny třídy, což byla velice vítaná změna, oproti minulým letům.

Celá výprava ve složení Mikuláš, čtyři andělé a šest čertů postupně obešla celý první i druhý stupeň naší školy. Pro všechny děti měli připravenou nadílku dobrot, nebylo to však zadarmo! Všechny děti měly za úkol zatančit si na jednu bláznivou písničku s čerty, někdy i s anděli a Mikulášem! Nesměla chybět i krásná vzpomínka na tuto akci – v podobě společné fotografie. S radostí musím říct, že všechny třídy krásně spolupracovaly a udělaly nám tak velkou radost!

A teď již k tomu, jak celý netradiční pátek probíhal…V 1. a 3. třídě byly děti moc statečné a šikovné, protože si pro vzácnou návštěvu nacvičily pod vedením p. uč. Šnoblové krásný čertovský taneček. Ve 2. a 4. třídě měly děti pro změnu připravené básničky, které se nebály přednést ani před čerty. V 5. i 6. třídě plno dětí chybělo, ale i tak se “páťaci i šesťáci” nebáli a krásně si s čerty zatančili. Poslední zastávka ve škole byla v 7. a následně v 8. třídě, kde už sice Mikuláš, andělé ani čerti nikoho moc nevystrašili, ale i tak si museli obě třídy výměnou za odměnu zazpívat i zatančit s čerty. 🙂

Poté se celá výprava vydala ještě do mateřské školy. Když přicházeli ke školce, už je vyhlížely děti zpoza okny. Hrůzostrašní čerti ale zůstali venku a strašili děti jen za okny. Pouze Mikuláš a andělé mohli dovnitř za dětmi, které se na ně už netrpělivě těšily. Výjimku měla jen jedna čertice bez masky, která do školky za dětmi mohla jít, ale zůstala jen ve dveřích, aby zvláště malé děti neměly strach. Všechny děti byly moc statečné, většina z nich přednesla Mikuláši i krásné básničky, které se pod vedením p. uč. Hejdukové a p. uč. Polcarové naučily. Od andělů pak dostaly děti zaslouženou odměnu a Mikuláš jim slíbil, že se na ně za rok přijde opět podívat. S některými předškoláky se uvidí přístí rok už ve škole.

U školky ještě naše skupina navštívila paní kuchařky, pro které měli připravené také drobné dárky. Na oplátku nechtěli písničku nebo tanec, stačila jim pouze společná fotografie na památku.

Ze školky se vydali návštěvníci z nebe i pekla ještě na návštěvu Jednoty a Benziny ve Slabcích, kde dostali za své krásné převleky také drobné sladkosti, které si pak spravedlivě rozdělili. Snad jsme i tam se svou netradiční návštěvou potěšili.

V mrazivém pátečním dni vedla další cesta Mikuláše, andělů a čertů ještě na úřad městyse Slabce, kde měli čerti v plánu odnést do pekla nového pana starostu Rohlu. Mikuláš na něj četl v Knize hříchů stížnost, za nevhodnou mluvu a sprostá slova. 🙂 Pan starosta se nijak nebránil, ba naopak, čerti připravili dva pytle, on do nich naskočil a čerti už jej nesli. Ale nebojte, jen do dalších dvěří…. 🙂 Nakonec se všichni dohodli, že to nechají na přesrok a místo toho andělé raději obdarovali pana starostu Rohlu, p. Brožíkovou, p. Vyskočilovou i bývalého pana starostu Štillera drobným dárkem. Na oplátku dostali na úřadě také sladkosti a rovněž vznikla společná fotografie na památku.

Po této návštěvě se už všichni vydali zpátky ke škole. Jako pomyslný bonbónek tohoto krásného dne se uskutečnilo ještě pořádné rozloučení z pekla i nebe. A o jaké rozloučení se jednalo, se dozvíte na konci naší fotogalerie… 🙂

Za Mikuláše, anděly i čerty bych vám všem chtěla poděkovat za skvělý zážitek! Deváťáci budou mít na co vzpomínat! Rovněž také doufáme, že i všem učitelům a žákům jsme vykouzlili alespoň malý úsměv na tváři!

Tak zase za rok. Tentokrát již v režii letošní 8.třídy….

A.H.

1. a 3. třída
2. a 4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída