Organizace konce školního roku 2021/2022

27. června 2022 (pondělí) – Třídnický den
-úklid tříd, šaten, vrácení učebnic, výlet do okolí apod.
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

28. června 2022 (úterý) – Sportovní den
-1.stupeň → sportovní aktivity, procházka po okolí apod.
-2.stupeň → 1. školní turnaj ve vybíjené
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

29. června 2022 (středa) – Honba za pokladem
-trasa úkolů pro jednotlivé třídy, završená hledáním pokladu
-pořádané 9.ročníkem
-konec vyučování: v 11:15 hod. (po 4.vyučovací hodině)

30. června 2022 (čtvrtek) – Slavnostní předání vysvědčení
-konec vyučování: v 8:20 hod. (po 1.vyučovací hodině)
v 8:30 hod. se uskuteční slavnostní rozloučení s 9.ročníkem ZŠ Slabce (zámek Slabce – exteriér/interiér dle počasí), na které jste všichni srdečně zváni!
v 9:30 hod. se uskuteční slavnostní rozloučení s předškoláky MŠ Slabce (zámek Slabce – exteriér/interiér dle počasí), na které jste všichni srdečně zváni!