Veletrh vzdělávání v KC Rakovník

Ve středu 4.10. zorganizovala p.uč. Hnízdilová s p.uč. Rohlovou exkurzi do KC Rakovník, kde se již tradičně konal Veletrh vzdělávání. Akce byla cílená hlavně na žáky 9.ročníků základních škol, kteří se budou již za necelé čtyři měsíce rozhodovat, na jakou střední školu či učiliště se přihlásí. Spolu s 9.ročníkem akci navštívil ještě také 8.ročník naší školy, který však má ještě trochu více času na rozhodování.

Jak už bylo napsáno výše, akce probíhala v KC v Rakovníku. Venku, na sále i v přísálí probíhala propagace všech středních škol z Rakovnicka, ale i např. z Jesenice, Stochova, Berouna, Kladna atd. Žáci si tak mohli samostatně prohlédnout školy, o které by měli zájem, zjistit si více informací o přijímacích podmínkách, o tamnějším studiu či o internátu.

Doufáme, že tato akce alespoň trochu pomohla našim žákům v jejich nelehkém životním rozhodnutí, které je zanedlouho čeká….

A. Hnízdilová