Výlet 9. ročníku (exkurze Valeo a Muzeum ČD v Lužné u Rakovníka)

Ve čtvrtek 5. května se vydal 9.ročník spolu s p. uč. Hnízdilovou na exkurzi do výrobního závodu Valeo v Rakovníku. Pro žáky byla nejdříve připravena krátká prezentace, která blíže představovala výrobní závod Valeo, jeho zaměstnance i výrobky. Do prezentace byla zakomponována také krátká videa, která shrnula principy výroby klimatických a naváděcích systémů v automobilech. Po prezentaci si žáci oblékl, z důvodu bezpečnosti, výstražné vesty a přešlo se nejdříve do zkušební místnosti a poté do samotného výrobního závodu k montážním linkám. Ve zkušební místnosti si žáci mohli vyzkoušet práci u fiktivní montážní linky a zkusili mezi zdánlivě dvěma stejnými produkty nalézt ten, který byl chybně vyrobený. Dále jsme se přesunuli již do samotné výroby. Zde je přísný zákaz fotografování, tedy z této části nenaleznete níže žádné fotografie. Prohlídka samotné výroby byla velice poutavá, zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Žáky velice překvapila rychlost dělníků u montážních linek, velké množství výrobků i velikost výrobních hal. Celkově jsme exkurzí v závodě strávili asi 2 hodiny, ale přišlo nám to jako chvíle. Závodu Valeo děkujeme za pozvání na exkurzi a také za drobné dárky, které nám při odchodu věnovali.

Na exkurzi jsme se zdrželi trochu déle, než jsme měli dohodnuté, a tak na autobus do Lužné jsme museli trochu spěchat. Nicméně jsme vše stihli a za krátkou chvíli jsme již stáli před budovou Muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Spolu s průvodcem jsme se vydali asi na hodinovou prohlídku muzeem. Pan průvodčí byl strojvůdce ČD, tudíž nám o vlacích dokázal říct velice podrobné a zajímavé informace. Viděli jsme staré a již vyřazené prvky železniční signalizace, pojízdné modely vláčků na zmenšené mapě, dílnu na opravu historických vlaků,…. Nejdelší čas jsme strávili u jednotlivých exponátu parních lokomotiv, kdy každá lokomotiva byla důležitá, výjimečná nebo zajímavá jiným způsobem. Právě tyto lokomotivy jsou největším lákadlem tohoto muzea, neboť jich mají ve svém držení více než třicet. Jedná se o exponáty z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce v druhé polovině století dvacátého. Větší část z těchto exponátů je neprovozní, ale přesto jejich elegantní konstrukce i mohutnost stále vzbuzuje údiv. Jako příklad můžeme jmenovat parní lokomotivu zvanou “Kafemlejnek”, “Matylda”, “Všudybylka”, “Heligón”, “Papoušek”, “Albatros” atd. Značný zájem u žáků vyvolal salonní vůz prezidenta T. G. Masaryka. Vůz se tak stal vizitkou vysokého uměleckého vkusu té doby. Moderně byla řešena i technická část. Vykazoval proto velice klidný chod a byl způsobilý jet rychlostí 140 km/h. Skříň byla i dokonale tepelně a zvukově izolovaná. Vůz byl využíván pro cesty prezidenta i jiných představitelů až do roku 1967, kdy byl vyřazen. Stal se ale technickou památkou a v luženském muzeum je pravým skvostem.

V muzeu toho bylo k vidění opravdu mnoho zajímavého. Strávili jsme tam krásné dvě hodiny. Poté už nás ale čekal návrat zpět do Rakovníka. Sice jsme po výstupu z autobusu v Rakovníku “pěkně” zmokli, ale i tak, jsme se mohli těšit z hezky prožitého výletu. Trochu unaveni (ušli jsme cca 13 km) a trochu promočeni jsme se tak vraceli každý zpátky domů. Ale při tom jsme se těšili na další výlet, který bude zanedlouho!