Žáci ZŠ Slabce na vítání občánků

Vítání občánků je milý společenský obřad, kdy je děťátko přivítáno jako nový člen obce. Tato událost bývá spojena i s krátkým vystoupením starších dětí, kteří přednáší básničky o miminku či hrají ukolébavky na různé hudební nástroje. Jsme velice rádi, že žáci z naší základní školy už po několikáté vystupovali na vítání občánků Městyse Slabce.
Velice jim děkujeme za ochotu a za skvělou reprezentaci naší školy – jmenovitě: A. Benešové, T. Benešové, D. Mužíkovi, Š. Mužíkovi, J. Černé a M. Brožíkovi.

A. Hnízdilová