Změny výše stravného od 1.9.2022

Výše stravného je určena předpisem ředitele škol a v základních kategoriích činí:

Schváleno školskou radou dne 25.8.2022

Datum nabytí platnosti: 1.9.2022

Mgr. Jan Hůla
ředitel Základní školy a mateřské školy Slabce